Zobaczyć matematykę
Prace studentów matematyki przygotowane przy wykorzystaniu części graficznej pakietu OpenOffice (poza konkursem)
Złoty podział
Trójkąt Sierpińskiego
Fraktale Sierpińskiego
Mnożenie macierzy
Czwarty wymiar
Wstęga Mobiusa
Zbiór Cantora
Cztery barwy i kolorowanie map
Liczby pierwsze
Aproksymacja funkcji
Kula i jej charakterystyka
Macierz odwzorowania
Krzywe stożkowe
Całka niewłaściwa
Fraktale Ślimak Teodorosa
Kule  w przestrzeniach matrycznych
Twierdzenie Lagrange'a
Wzór Sarrusa
Obszar koła wg Archimedesa
Łamigłówki w szachach
Kula otwarta w różnych metrykach
Aproksymacja liczby Ludolfina


Powrót do strony głównej