Kule w przestrzeniach metrycznych

Funkcję zwaną metryką można zdefiniować dla dowolnego (niepustego) zbioru X (nie tylko dla ).
W ten sposób będziemy mierzyć odległości między elementami dowolnego zbioru X
Definicja [metryka, odległość]
Niech X będzie zbiorem niepustym, metryka w zbiorze X nazywamy dowolną funkcjęspełniającą następujące warunki:

  • (warunek symetrii)

  • (warunek trójkąta)
    Parę (X,d) nazywamy przestrzenią metryczną. Dla dowolnych
    liczbę d(x,y) nazywamy odległością punktów x i y oraz mówimy, że punkty x i y są oddalone od siebie o d(x,y)


Metryka taksówkowa:                  metryka euklidesowa:
metryka maksimowa:       metryka dyskretna:
metryka rzeka:
metryka kolejowa:

metryka urzędu pocztowe
go:

Definicja [kula]
Niech d(x,y) będzie przestrzenią metryczną. Kulą o środku w punkcie i promieniu nazywamy zbiór:


Powrót do strony zbiorczej autor: Dorota Szyszlak (II rok - IM UJ)