CZWARTY WYMIAR


Poruszający się w jednym wymiarze punkt tworzy odcinek o dwóch ograniczających go (0-wymiarowych) punktach końcowych.

W dwóch wymiarach odcinek poruszający się prostopadle do siebie, przesunięty o odległość równej swej długości tworzy kwadrat o czterech ograniczających go (1-wymiarowych) bokach, będących odcinkami.

W trzecim wymiarze kwadrat poruszający się w nowych kierunku, przesunięty o odległość równą swojemu bokowi tworzy sześcian o sześciu ograniczających go (2-wymiarowych) kwadratach, zwanych ścianami sześcianu.

0,2,4,6 – to kolejne liczby ciągu arytmetycznegoPunkt ma tylko jeden punkt końcowy.

Z punktu powstaje odcinek o dwóch punktach końcowych.

Z odcinka powstaje kwadrat o czterech punktach końcowych (zwanych wierzchołkami).

Z kwadratu powstaje sześcian o ośmiu punktach końcowych (wierzchołkach).

1,2,4,8 – to kolejne liczby ciągu geometrycznegoRozumując w ten sposób dalej wnioskujemy, że w czwartym wymiarze sześcian utworzyłby twór o 16 wierzchołkach i 8 ograniczających go (3-wymiarowych) sześcianów.

                    Powrót do strony zbiorczej                                                          autor: Katarzyna Głąb (II rok – IM UJ)