Złoty podział
MENU
Strona główna
Złoty odcinek
Złoty prostokąt
Złoty trójkąt
Liczby Fibonacciego
Spirala Fibonacciego
Złoty podział w architekutrze i sztuce
Ciekawostki


Powrót do strony zbiorczej

Złoty podział - podział harmoniczny, dla liczby a, jest to przedstawienie tej liczby w postaci sumy b + c dwu składowych b, c takich, że a/b=b/c. Np. dla odcinka jest to podział wewnętrzny tego odcinka w stosunku [pierw(5)-1]/2- jest to tzw. złota liczba (liczba fi).
W wyniku złotego podziału odcinka otrzymuje się dwa odcinki o tej własności, że stosunek długości dłuższego z nich do długości krótszego jest równy stosunkowi długości dzielonego odcinka do długości dłuższego odcinka. Na przykład punkt przecięcia przekątnych pięciokąta foremnego wyznacza ich złoty podział. Również bok dziesięciokąta foremnego ma długość równą długości dłuższego z odcinków wyznaczonych przez złoty podział promienia okręgu opisanego na tym dziesięciokącie.
Złota liczba związana ze złotym podziałem zadziwiała przez stulecia matematyków, architektów, botaników, fizyków i artystów niezwykle interesującymi własnościami.autor: Inez Badecka (II rok - IM UJ)