Tytuł projektu:    KULA  OTWARTA  W  PRZESTRZENI Z RÓŻNYMI METRYKAMI  


METRYKA EUKLIDESOWA:                        METRYKA DYSKRETNA:
                                  ,                           

METRYKA MIEJSKA:                                    METRYKA RZEKI :

                                

                                                                             

                                                                                     

                                                                                     


METRYKA WĘZŁA KOLEJOWEGO:              METRYKA MAKSIMUM:

                                       

Funkcję [0, )   nazywamy  metryką  w/na jeśli :
1)
                     2)                      3)

Kulą otwartą o środku a i promieniu r nazywamy zbiór = {}
Na przedstawionej wyżej animacji rozważamy kulę otwartą o środku
i promieniu 1, czyli zbiór:


Powrót do strony zbiorczej autor: Renata Zuchnicka (II rok - IM UJ)