Uwaga:

Warto podkreślić, że możemy wykonać mnożenie tylko takich macierzy, dla których liczba kolumn macierzy pierwszej jest równa liczbie wierszy macierzy drugiej.
W rezultacie mnożenia otrzymujemy macierz, która ma tyle wierszy co macierz pierwsza i tyle kolumn co druga macierz.
Powrót do strony zbiorczej                                                                                                    Autor: Aleksandra Flis II rok