Kula i jej charakterystyka

                                               

Kula
Kulą o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punktów przestrzeni, ktorych odległość od punktu S jest nie większa od r.

Sfera

Sferą o środku S i promieniu r nazywamy zbior wszystkich punktow przestrzeni, ktorych odleglość od punktu S jest równy r.

Pole powierzchni (P) i objętość (V) kuli :

,

Powierzchni kuli nie da się "rozłożyć" na płaszczyźnie, więc kula nie ma siatki ani powierzchni bocznej, czy podstawy.

  • Odcinek kuli

Odcinkiem kuli nazywamy każdą z dwóch części kuli,na które dzieli tę kulę płaszczyzna przechodząca przez jej wnętrze wraz z przekrojem kuli tą płaszczyzną.Płaszczyzna ta dzieli sferę na dwie części zwane czaszami kuli.

,

  • Wycinek kuli

Wycinkiem kuli nazywamy część kuli ograniczoną powierzchnia kuli i powierzchnią boczna stożka o wierzchołku w środku tej kuli.

,

  • Warstwa kuli

Warstwą kuli (pasem sferycznym) nazywamy zbiór punktów kuli (sfery) znajdujących się między równoległymi, przecinającymi kulę, płaszczyznami wraz z przekrojami kuli (sfery) tymi płaszczyznami.

,
Powrót do strony zbiorczej autor: Joanna Kania (II rok - IM UJ)