FRAKTALE SIERPINSKIEGO
Wykonanie: Joanna Cieslik, rok II
Czym sa fraktale Sierpinskiego?

Trojkat Sierpinskiego

Dywan Sierpinskiego

Piramida SierpinskiegoPowrót do strony zbiorczej

Trudno podac jednoznaczna definicje obiektu geometrycznego, jakim jest fraktal. Samo pojecie wprowadzil w 1967 r. Benoit Mandelbrot, aby opisac ksztalty o odcinkach podobnych do calosci w jakims kawalku. Cecha ta nazywana jest samopodobienstwem.

Zapoznamy sie tutaj z klasycznymi przykladami fraktali pochodzacych od polskiego matematyka, Waclawa Sierpinskiego.