FRAKTALE SIERPINSKIEGO
Wykonanie: Joanna Cieslik, rok II
Czym sa fraktale Sierpinskiego?

Trojkat Sierpinskiego

Dywan Sierpinskiego

Piramida Sierpinskiego

Dywan Sierpinskiego jest rownie nieskomplikowanym fraktalem jak trojkat. Jego konstrukcja polega na dzieleniu wypelnionego kwadratu na 9 przystajacych kwadratow i usunieciu srodkowego. Dla pozostalych osmiu kwadratow powtarza sie te czynnosc.