Ślimak Teodorosa

Ślimak Teodorosa (ang. Spiral of Theodorus) jest konstrukcją geometryczną pozwalającą otrzymać odcinek długości , dla , gdy dany jest odcinek jednostkowy.

Pomysł konstrukcji opiera się na twierdzeniu Pitagorasa. W tworzonym ciągu trójkątów, każdy kolejny ma jedną przyprostokątną długości 1, zaś drugą będącą przeciwprostokątną poprzedniego. Elementarne obliczenia, zilustrowane na obrazku, pozwalają stwierdzić, iż n-ty trójkąt w konstrukcji ma przeciwprostokątną długości
.

Nazwa konstrukcji pochodzi od greckiego matematyka i filozofa, Teodorosa z Cyreny. W oryginale konstrukcja kończyła się na , ponieważ później ślimak zaczyna się "zawijać", tzn. kolejne trójkąty nakładają się na poprzednio skonstruowane. Jednak oczywiście nie przeszkadza to prowadzić konstrukcji dalej.


Ciekawostka: W 1958 roku F. von E. Teuffel udowodnił, że niezależnie od długości konstrukcji, żadne dwie przeciwprostokątne różnych trójkątów w ciągu nigdy się nie pokryją.

Opis konstrukcji:

Krok 1
: Dany jest odcinek długości 1.

Krok 2: Konstruujemy odcinek prostopadły długości 1.

Krok 3: Łączymy końce odcinków i dostajemy trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości .

Krok 4: Konstruujemy odcinek długości 1, prostopadły do tej przeciwprostokątnej.

Krok 5: Łączymy i dostajemy trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości .


Powtarzamy kroki 4-5, otrzymując w kroku  odcinek długości , dla .
Powrót do strony zbiorczej                                                                                                            autor: Mateusz Majka (II rok - IM UJ)