Zobaczyć matematykę

Ogranizator konkursu:    INSTYTUT   MATEMATYKI   UNIWERSYTETU   JAGIELLOŃSKIEGO,   ul. Łojasiewicza 6,   30-348 Kraków.
W dniu  20 marca  2013 r. w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród.  Nagrody (tablety) dla zdobywców trzech pierwszych miejsc ufundował
Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki.
lll
l1
l2
l3
RektorZdjęcia: Ada Pałka
powrót do strony głównej