Zobaczyć matematykę

Ogranizator konkursu:    INSTYTUT   MATEMATYKI   UNIWERSYTETU   JAGIELLOŃSKIEGO,   ul. Łojasiewicza 6,   30-348 Kraków.
W dniu  23 marca  2012 w budynku Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia nagród.  Nagrody (iPad, 2 notebooki, 3 czytniki e-Book) ufundował
Marszałek Województwa Małopolskiego.
lll
l1
l2
l3
Rektor
wup
p1p2
p3p4
z
ww


Zdjęcia: Ada Pałka
powrót do strony głównej